suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Coenagrionoidea Tillyard, 1926
family Coenagrionidae Kirby, 1890
genus Aciagrion Selys, 1891
species Aciagrion migratum (Selys,1876)
synonyms
Pseudagrion migratum Selys,1876
distribution
China ( Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang).
REMARKS


pictures


GuangxiYunnanJiangxi