suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Libelluloidea Leach, 1815
family Libellulidae Leach, 1815
genus Trithemis Brauer, 1868
species Trithemis aurora (Burmeister, 1839)
synonyms
Libellula aurora Burmeister, 1839
    Trithemis soror Brauer, 1868[s]
    Trithemis adelpha Selys, 1878[s]
    Trithemis fraterna Albarda, 1881[s]
    Trithemis congener Kirby, 1890[s]
distribution
China (Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Sichuan, Yunnan, Zhejiang).
REMARKS


pictures


From Guangxi.From Fujian.From Fujian.