suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Coenagrionoidea Tillyard, 1926
family Coenagrionidae Kirby, 1890
genus Pseudagrion Selys, 1876
species Pseudagrion spencei Fraser, 1922
synonyms
Empty
distribution
China (Yunnan, Jiangxi, Sichuan, Guangdong, Guizhou, Hainan, Guangxi, Fujian, Zhejiang)
REMARKS


pictures


From Sichuan.