suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Libelluloidea Leach, 1815
family Libellulidae Leach, 1815
genus Brachydiplax Brauer, 1868
species Brachydiplax chalybea Brauer, 1868
synonyms
Brachydiplax maria Selys, 1878[s]
     Planiplax okinavensis Oguma, 1922[s]
distribution
China (Anhui, Beijing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hebei, Henan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Shanghai, Taiwan, Tianjin, Yunnan, Zhejiang)
REMARKS


pictures


From GuangxiFrom GuangxiBrachydiplax chalybea flavovittata Ris,1911
From http://www.asia-dragonfly.net