suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Libelluloidea Leach, 1815
family Libellulidae Leach, 1815
genus Orthetrum Newman, 1833
species Orthetrum melania (Selys, 1883)
synonyms
Libellula melania Selys, 1883
      Pseudothemis nigrifrons Matsumura, 1898[s]
distribution
China (Anhui, Beijing, Fujian, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Sichuan, Tianjin, Yunnan, Zhejiang)
REMARKS


pictures


From GuizhouFrom SichuanFrom Sichuan