suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Coenagrionoidea Tillyard, 1926
family Coenagrionidae Kirby, 1890
genus Paracercion Weekers and Dumont, 2004
species Paracercion melanotum (Selys, 1876)
synonyms
Enallagma melanotum Selys, 1876
     Agrion sexlineatum Selys, 1883[s]
     Coenagrion admirationis Navás, 1933[s]
     Coenagrion trilineatum Navás, 1933[s]
     Cercion sexlineatum (Selys, 1883)[s]
distribution
China (Anhui, Aomen, Beijing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hebei, Hong Kong, Huibei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Shanghai, Taiwan, Yunnan, Tianjin, Zhejiang)
REMARKS


pictures


From Tianjin.From Tianjin.