suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Libelluloidea Leach, 1815
family Libellulidae Leach, 1815
genus Libellula Linnaeus, 1758
species Libellula melli Schmidt, 1948
synonyms
Empty
distribution
China (Anhui, Chongqing, Gansu, Guangxi, Guizhou, Henan, Sichuan, Zhejiang).
REMARKS


pictures


ChongqingChongqingGuizhou