suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Gomphoidea Rambur, 1842
family Gomphidae Rambur, 1842
subfamily Gomphinae Rambur, 1842
genus Merogomphus Martin, 1904
species Merogomphus paviei Martin, 1904
synonyms
Anisogomphus pieli Navás, 1932[s]
     Merogomphus lingyinensis Zhu & Wu, 1985 [s]
distribution
China (Chongqing, Fujian, Hainan, Guizhou, Guangxi, Sichuan, Taiwan, Zhejiang)
REMARKS


pictures


ZhejiangFujian