suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Gomphoidea Rambur, 1842
family Gomphidae Rambur, 1842
subfamily Onychogomphinae Chao, 1984
genus Lamelligomphus Fraser, 1922
species Lamelligomphus ringens (Needham, 1930)
synonyms
Onychogomphus ringens Needham, 1930
distribution
China (Beijing, Chongqing, Fujian, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Jilin, Shanxi, Shaanxi, Shandong, Sichuan)
REMARKS


pictures


Shandong, Zhaorui LiuShandong, Zhaorui Liu