suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Gomphoidea Rambur, 1842
family Gomphidae Rambur, 1842
subfamily Gomphinae Rambur, 1842
genus Anisogomphus Selys, 1858
species Anisogomphus anderi Lieftinck, 1948
synonyms
Empty
distribution
China (Chongqing, Fujian, Henan, Hubei, Hunan, Yunnan, Zhejiang)
REMARKS


pictures


ChongqingChongqing