suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Coenagrionoidea Tillyard, 1926
family Coenagrionidae Kirby, 1890
genus Agriocnemis Selys, 1877
species Agriocnemis femina (Brauer, 1868)
synonyms
Agrion femina Brauer, 1868
     Ischnura femina Brauer, 1868[s]
     Agriocnemis incisa Hagen in Selys, 1877[s]
     Agriocnemis pulverulans Selys, 1877[s]
     Agriocnemis materna Hagen in Selys, 1877[s]
distribution
China (Anhui, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainang, Henan, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejian)
REMARKS


pictures


Guizhou.