suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Coenagrionoidea Tillyard, 1926
family Coenagrionidae Kirby, 1890
genus Ceriagrion Selys, 1876
species Ceriagrion auranticum Fraser, 1922
synonyms
Ceriagrion latericium Lieftinck, 1951[s]
     Ceriagrion ryukyuanum Asahina, 1967[s]
distribution
China (Anhui, Chongqing, Fujiang, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hong Kong, Hainan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Taiwan, Yunnan, Zhejiang)
REMARKS


pictures


ZhejiangZhejiang