suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Libelluloidea Leach, 1815
family Libellulidae Leach, 1815
genus Tramea Hagen, 1861
species Tramea virginia (Rambur, 1842)
synonyms
Libellula virginia Rambur, 1842
     Tramea chinensis (Geer, 1773)[s]
distribution
China (Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Sichuan, Taiwan, Tianjin, Yunnan, Zhejiang)
REMARKS


pictures


From HainanFrom YunnanFrom Guangdong by Chenjin