suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Libelluloidea Leach, 1815
family Libellulidae Leach, 1815
genus Sympetrum Newman, 1833
species Sympetrum baccha (Selys, 1884)
synonyms
Diplax baccha Selys, 1884
     Sympetrum matutinum Ris, 1911[s]
distribution
China (Anhui, Chongqing, Fujian, Guizhou, Henan, Sichuan, Zhejiang )
REMARKS


pictures


ZhejiangZhejiangJilin by Jinhongguang