suborder Anisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853
superfamily Aeshnoidea Leach, 1815
family Aeshnidae Leach, 1815
genus Boyeria McLachlan, 1895
species Boyeria karubei Yokoi, 2002
synonyms
Empty
distribution
China (Hainan)
REMARKS


No Pictures