suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Coenagrionoidea Tillyard, 1926
family Coenagrionidae Kirby, 1890
genus Agriocnemis Selys, 1877
species Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842)
synonyms
Agrion pygmaeum Rambur, 1842
     Agriocnemis australis Selys, 1877[s]
     Agriocnemis velaris Selys, 1882[s]
     Agrion kagiensis Matsumura, 1911[s]
     Agriocnemis hyacinthus Tillyard, 1913[s]
distribution
China (Chongqing, Taiwan, Sichuan, Fujian, Hong Kong, Hainan, Zhejiang and Guizhou).
REMARKS


pictures


ChongqingChongqing