suborder Zygoptera Selys, 1853
superfamily Unresolved group
family Calopterygidae Selys, 1850
genus Matrona Selys, 1853
subgenus Matrona Matrona Selys, 1853
species Matrona basilaris Selys, 1853
synonyms
Matrona kricheldorffi Karsch, 1891[s]
distribution
China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shandong, Henan, Jiangsu, Shanghai, Anhui, Zhejiang, Hubei, Jiangxi, Hunan, Fujian, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Xizang)
REMARKS


pictures


ZheJiangTianjinZhejiangFujianwww.insect-fans.com/bbs/