Result 

Totally 1 record is found.

FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >> Bottom


1
SUBORDERZygoptera Selys, 1853 distribution map in preparing......
SUPERFAMILYCoenagrionoidea Tillyard, 1926
FAMILYCoenagrionidae Kirby, 1890
GENUSAgriocnemis Selys, 1877
SPECIESAgriocnemis femina (Brauer, 1868)
SYNONYMS      Agrion femina Brauer, 1868
     Ischnura femina Brauer, 1868[s]
     Agriocnemis incisa Hagen in Selys, 1877[s]
     Agriocnemis pulverulans Selys, 1877[s]
     Agriocnemis materna Hagen in Selys, 1877[s]

DISTRIBUTION China (Anhui, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainang, Henan, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejian)More photos......

  FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >>Top