Result 

Totally 1 record is found.

FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >> Bottom


1
SUBORDERZygoptera Selys, 1853 distribution map in preparing......
SUPERFAMILYCoenagrionoidea Tillyard, 1926
FAMILYPlatycnemididae Tillyard and Fraser, 1938
GENUSCoeliccia Kirby, 1890
SPECIESCoeliccia cyanomelas Ris, 1912
SYNONYMS      Coeliccia sexmaculata Wang, 1994[s]
     Coeliccia mingxiensis Xu, 2006[s]
     Coeliccia wilsoni Zhang & Huo, 2011[s]

DISTRIBUTION China (Anhui, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangxi, Guangdong, Guizhou, Hainan, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Taiwan, Yunnan, Zhejiang).More photos......

  FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >>Top