Result 

Totally 1 record is found.

FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >> Bottom


1
SUBORDERZygoptera Selys, 1853 distribution map in preparing......
SUPERFAMILYUnresolved group
FAMILYCalopterygidae Selys, 1850
GENUSMatrona Selys, 1853
SUBGENUSMatrona Matrona Selys, 1853
SPECIESMatrona basilaris Selys, 1853
SYNONYMS      Matrona kricheldorffi Karsch, 1891[s]

DISTRIBUTION China (Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shandong, Henan, Jiangsu, Shanghai, Anhui, Zhejiang, Hubei, Jiangxi, Hunan, Fujian, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Xizang)More photos......

  FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >>Top