Result 

Totally 1 record is found.

FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >> Bottom


1
SUBORDERAnisoptera Selys in Selys and Hagen, 1853 distribution map in preparing......
SUPERFAMILYLibelluloidea Leach, 1815
FAMILYLibellulidae Leach, 1815
GENUSTramea Hagen, 1861
SPECIESTramea virginia (Rambur, 1842)
SYNONYMS      Libellula virginia Rambur, 1842
     Tramea chinensis (Geer, 1773)[s]

DISTRIBUTION China (Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hong Kong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Taiwan, Tianjin, Yunnan, Zhejiang)More photos......

  FAQ <<   Search in the result   New search   Classification Tree   Home   >>Top